top of page

PRIVACY VERKLARING

De privacy van alle gebruikers van Praat en Gebaar wordt gerespecteerd en de eigenaar draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij via praatengebaa.nl verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring krijg je meer informatie over hoe Praat en Gebaar omgaat met de persoonlijke gegevens die via deze website worden verkregen.

Contact via de website
Je kunt via de website, waarbij alleen om naam en e-mailadres wordt gevraagd, per e-mail of telefonisch met de eigenaar van Praat en Gebaar in contact komen. De gegevens die hierbij worden verzameld zijn: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het geven van informatie over de diensten van Praat en Gebaar en worden maximaal 2 maanden na het laatste contact bewaard, zodat er ruimte is voor eventuele opvolging (indien nodig).

Gegevens bij samenwerking

Indien er wordt overgegaan tot samenwerking, heeft de eigenaar van Praat en Gebaar jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en (indien afwijkend) factuuradres nodig. Bij de afspraak voor een cursus van Praat en Gebaar zijn de namen nodig van de deelnemende cursisten. Bij de cursussen van Praat en Gebaar voor ouders is de naam en geboortedatum van je kind(eren) nodig. Deze gegevens worden tot zeven jaar na afronding van de opdracht bewaard (wettelijke bewaartermijn).

Nieuwsbrief

Praat en Gebaar verstuurt 2x per jaar een nieuwsbrief, waarin je wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij Praat en Gebaar en over onderwerpen binnen de interessesfeer van Praat en Gebaar. Je kunt je zelf aanmelden via de website of je wordt gevraagd naar je interesse als je een werkrelatie hebt met Praat en Gebaar. In het laatste geval word je gevraagd of je geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief. Wanneer je doorgeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, worden naam en e-mailadres onmiddellijk uit de lijst verwijderd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.


Inzage, wijziging of verwijderen
Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of deze wilt inzien/wijzigen/verwijderen kun je altijd contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je hebt hierbij de volgende rechten:
– recht op vergetelheid
– recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en/of verwijderen
– recht om je persoonsgegevens over te dragen
– recht op beperking van verwerking
– bezwaar maken tegen bepaald gebruik


Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je te identificeren.

Klacht indienen

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

In geval wijziging van de privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Meer informatie? Neem contact op!
bottom of page