top of page

COACHING & CURSUSSEN

Meer informatie? Neem contact op!
Bij de coachingstrajecten en cursussen van Praat en Gebaar gaat het om het gebruik van gebaren ter ondersteuning van de taal en het stimuleren van de taalontwikkeling.

Gebaren hebben een grote toegevoegde waarde bij het overbrengen van een boodschap. Immers, 55 procent van de communicatie gebeurt via lichaamstaal en mimiek. Door gebaren gestructureerd in te zetten bij de mondelinge communicatie, kun je de taalontwikkeling verbeteren: door het maken van gebaren maak je oogcontact met je kind en ben je op een intensievere manier bezig met het praten.

 

TOLK-methode bij Praat en Gebaar

Praat en Gebaar werkt met de TOLK-methode. TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken. In TOLK wordt met behulp van videofilms getoond hoe je op een goede manier taal aanbiedt. Je leert je eigen sterke kanten kennen en de rol die je hebt als ouder, wordt duidelijker. De onderwerpen in de films sluiten aan bij de maandthema’s van het peuter-en kleuteronderwijs. Op die manier kun je als ouder thuis terugkomen op wat er op school behandeld wordt.
 

Praat en Gebaar biedt de volgende mogelijkheden:

bottom of page