top of page

OVER PRAAT EN GEBAAR

Als zelfstandig logopedist heb ik jarenlang met jonge kinderen gewerkt. Hier werd mij al snel duidelijk hoe essentieel de rol van de ouder is om de therapie tot een succes te maken. Daarom ben ik mij door de jaren heen niet alleen gaan specialiseren in de behandeling van jonge kinderen, maar ook in het begeleiden van de ouders. Met Praat en Gebaar richt ik mij hier nu helemaal op.

Het gebruik van gebaren om praten te stimuleren helpt jonge kinderen in hun taalontwikkeling. Als gebarenspecialist ben ik opgeleid bij Babygebaren.nl en het Nederlands Gebaren Centrum. Daarnaast heb ik mij bij RINO in Amsterdam aan de hand van de FloorPlay-methode ontwikkeld tot oudercoach. Deze ervaring zet ik nu in bij Praat en Gebaar.

Over mij

Ik ben Monique Emondts, sinds 1978 als logopedist werkzaam. Begonnen in een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en daarna 34 jaar in mijn eigen praktijk. Door de jaren heen heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen met problemen in de spraak-taalontwikkeling en de beginnende communicatie. 

 

Pre-verbaal logopedist

Als pre-verbaal logopedist heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders in de thuissituatie. Om mij verder te verdiepen in de ontwikkeling van het kind, heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking gedaan bij AKK te Leiden en een masteropleiding tot Dyslexie Specialist.

Methodes Praat en Gebaar

Praat en Gebaar werkt met de TOLK-methode. TOLK staat voor Taal aanbieden Overnemen Luisteren en Kijken. Bij TOLK toon je met behulp van videofilms hoe je op een goede manier taal aanbiedt. Je leert je eigen sterke kanten kennen en de rol die je hebt als ouder, wordt duidelijker. De onderwerpen in de films sluiten aan bij de maandthema’s van het peuter-en kleuteronderwijs. Op die manier kun je als ouder thuis terugkomen op wat er op school behandeld wordt.

Nederlandse Gebarentaal

Praat en Gebaar werkt met gebaren afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal. Het gaat om basisgebaren die een of meer van de belangrijkste woorden uit een zin ondersteunen, zowel passend in de algemene situatie thuis als van school.

Meer informatie? Neem contact op!
bottom of page