top of page

VOOR OUDERS

Meer informatie? Neem contact op!
FloorPlay is bedoeld voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders. Bij deze methode speelt de relatie tussen ouders en kind een essentiële rol. Er wordt gespeeld, waarbij het kind de regisseur is en de ouders de co-regisseur.

 

In de naam, geïntroduceerd door RINO te Amsterdam, komen Floortime van Greenspan en het Play-project van Solomon samen. Greenspan heeft met FloorPlay een model ontwikkeld (in het Engels het DIR-model) dat op drie pijlers rust: ontwikkeling, individuele verschillen en relatie. Hierbij worden zes essentiële ontwikkelingsstappen (mijlpalen) in kaart gebracht, zoals gedeelde aandacht, wederkerigheid en gedeelde sociale probleemoplossing. Sensorische Informatieverwerking en de regulatie spelen een grote rol.​

Het Playtime–project van Solomon is praktisch gericht: een intensieve speltherapie gebaseerd op het model van Greenspan.

FloorPlay: spel tussen ouders en kind

De relatie tussen ouders en kind speelt een essentiële rol bij FloorPlay. Er wordt gespeeld, waarbij het kind de regisseur is en de ouders de co-regisseur. De ouders krijgen via FloorPlay verschillende mogelijkheden aangeboden waarop zij dit spel kunnen uitvoeren.​

Doel van FloorPlay:

  • Ouders leren kijken naar hun kind en hun kind te volgen, waardoor zij gedrag leren herkennen en kunnen plaatsen.

  • Ouders leren denken in (soms kleine) ontwikkelingsstappen en leren hoe zij hun kind het beste kunnen stimuleren.

  • Ouders vertrouwen leren krijgen in hun eigen handelen en weer te genieten van hun kind.

  • Het kind leren zich beter te reguleren.

  • Het kind leren beter te communiceren.

  • PLEZIER voor iedereen.

​​

FloorPlay kan met kinderen van alle leeftijden worden gedaan. Het is ook mogelijk om de FloorPlay coaching op school of in de kinderopvang in te zetten.

Over FloorPlay

bottom of page