top of page
In deze cursus leren ouders op welke manier zij de taal van hun kind kunnen stimuleren. Dit vergroot de rol van de ouders bij de Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de ouderparticipatie op school.
 

De drempel die sommige ouders voelen door taalproblemen kan zo worden verlaagd, doordat ouders en leerkrachten/leidsters gezamenlijk de cursus volgen. De participatie van ouders bij kinderen in de VVE is essentieel voor een goed resultaat, maar blijkt vaak moeilijk, mede vanwege een taalbarrière bij de ouders.

Cursus Praat en Gebaar voor ouders en leraren samen

Door de cursus op school aan te bieden, wordt er een verband gelegd tussen school- en thuissituatie. De drempel die sommige ouders voelen, onder andere door taalproblemen, kan zo worden verlaagd. Wanneer de leerkracht bij de cursus aanwezig is, kan deze de ouders op een gerichte manier ondersteunen bij het in praktijk brengen van wat er is geleerd.

 

De cursus kan ook een meerwaarde zijn in het Passend Onderwijs. met name waar het gaat om kinderen met een communicatieve beperking. De cursus is bestemd voor ouders en 1 of 2 teamleden en kan op locatie worden gegeven.

TOLK-methode

Praat en Gebaar werkt voor deze cursus met de TOLK-methode. TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken. In TOLK wordt met behulp van videofilms getoond hoe je op een goede manier taal aanbiedt. De onderwerpen in de films sluiten aan bij de maandthema’s van het peuter-en kleuteronderwijs. Op die manier kunnen ouders thuis terugkomen op wat er op school behandeld wordt.

 

TOLK maakt gebruik van zogenaamde reminders in de vorm van posters op school en stickers die ouders thuis kunnen opplakken. Op deze manier worden zij eraan herinnerd veel te praten met hun kind.

Specificaties cursus:

  • Aantal bijeenkomsten: 3 x 2,5 uur

  • Aantal deelnemers: 8-10

  • Kosten voor deze cursus: €425,-

Cursus Praat en Gebaar met ouderparticipatie

Meer informatie? Neem contact op!

VOOR SCHOLEN

EN KINDEROPVANG

bottom of page